Tuesday, March 2, 2010

การยืนทรงตัว

การยืนและท่าทางการเตรียม
(The Ready Stance and Basic Posture)

การกำหนดหรือการจัดท่าเริ่มต้นให้พร้อมที่จะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว ในการปฏิบัติพื้นฐานกลไกลของการตีลูกบอลในแบบต่างๆ ให้ถูกต้องช่วยให้การตีลูกบอลของแต่ละทักษณะทันท่วงที ส่วนหนึ่งของการเล่น ความรวดเร็วฉับพลันในการเล่นจะทำให้เปลี่ยนเงื่อนไขการการเป็นฝ่ายรับเป็นฝ่ายรุก ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าความเร็วของผู้เล่นทำให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งหลักไม่ทันและขณะเดียวกัน การเคลื่อนที่ของลูกเทเบิลเทนนิสนี้ มีความเร็วมากบางครั้งอาจถึงวินาทีละ 20 เมตร ซึ่งความยาวของโต๊ะสนามเท่ากับ2.74 เมตร สมมุติว่าคู่ต่อสู้อยู่ห่างจากเรา 4 เมตร อัตราเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของลูกบอลในการเดินทาง ก็จะใช้เวลาประมาณ 0.2-0.3 วินาที การพิจรณาลักษณะวิถีทางที่ลูกบอลพุ่งมา จุดตกกระทบ การกระดอนพื้นสนาม(โต๊ะ) ของลูกบอล ณ จุดกระทบนั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยที่ประสาทสมองรับรู้สถานการณ์ และตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติตีโต้ต่อไป ดังนั้นความพร้อมของท่าทาง กลไก ประสาทกล้ามเนื้อ การยืนเริ่มต้น จึงเป็นข้อกำหนดพื้นฐานของการเล่นต่อทักษะพื้นฐานต่างๆ

การปฏิบัติ
1.การยืน
เท้าทั้งสองข้างยืนห่างกันประมาณช่วงไหล่ ลักษณะคู่ขนานเข่างอ เปิดส้นเท้าโดยยืนด้วยปลายส้นเท้า น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้างพับเอวโน้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แขนทั้งสองยกขึ้นระดับอก ยื่นแขนไปข้างหน้า งอข้อศอกแขนท่อนล่างงอทำมุมกับแขนท่อนบน มือที่ถนัดถือไม้แร็กเกต มือที่เหลือกำหลวมๆ สายตามองตรงไปข้างหน้า

2.จัดมุมร่างกาย
ยืนบนปลายเท้า (เขย่งปลายเท้า) เปิดส้น เข่างอข้อพับสะโพก ข้อพับข้อศอก ข้อสังเกตุ แนวหัวไหล่กับปลายเท้าเป็นแนวดิ่ง

3.หน้าแขนทั้งสองหันเข้าหากัน
กางออกเล็กน้อย มือที่ถือไม้แร็กเกตหันสันไม้แร็กเกตเข้าหาลำตัว กรณีถือไม้แบบจับมือ และให้หันด้ามขึ้นข้างบน กรณีถือไม้แบบจับปากกา

4.ตำแหน่งการยืน
แนวเส้นขอบโต๊ะเป็นแนวกำหนดให้ยืนห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อเตรียมรุก ระยะ 1 - 2 เมตร สำหรับตำแหน่งยืนเพื่อการตั้งรับ และ ระยะ 2 - 3 เมตร เป็นระยะการเล่นลูกบอลไกลโต๊ะ