Wednesday, July 6, 2011

พื้นฐานของการ Foot Work

ในกีฬาเทเิบิลเทนนิสนั้นจังหวะและการเคลื่อนที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่่สำคัญมาก การที่เราจะตีลูกปิงปองในกรณีต่างๆ ไม่ว่า จะบุก หรือ รับ ต้องมีการทรงตัวเหรือการยืนที่ดีเป็นส่วนช่วย แต่ในกรณีที่ต้องตามลูกหรือ ฉีกตัวเพื่อจะให้การตีลูกของเราเป็นไปอย่างสมบูณณ์นั้นขึ้นอยู่กับการสไลด์

พื้นฐานของการ Foot work (อยู่กับที่)
1.ยืนตัวตรง
2.นำเท้าซ้ายหรือขวาก็ได้ก้าวไปทางข้างประมาณครึ่งก้าว (ตอนนี้เราจะยืนกลางขา)
3.นำเท้าซ้ายหรือขวาที่ก้าวไปทางข้างกับมาชิดกับเท้าที่ไม่ได้ขยับ (ตอนนี้เราจะยืนตรง)
4.ทำสลับกันเอาเท้าอีกข้างก้าวไปทางข้างแล้วกลับมาชิด
5.เร่งความเร็วขึ้นก็ จะกลายเป็น เช่น ซ้ายก้าวซ้ายชิด  -  ขวาก้าวขวาชิด
 ถ้านึกภาพม่ายออกลองนึกถึงลูกตุ้มของนาฬิกาที่มันจะแกว่งไปแกว่งมา


การสไลด์ที่ได้มาจาก การ Foot Work
แทบจะไม่มีอารายที่แตกต่างจากการ Foot Work เพียงแต่ว่า คราวนี้เราไม่ได้ทำแล้วเราอยู่กับที่
แล้วเพิ่มสิ่งสำคัญที่สุดของการสไลด์เข้ามาคือการงอเข่าหรือการย่อตัว ซึ่งทั้ง 2 อย่างต่างกันตรงที่การ Foot Work ใช้ ซ้ายก้าวซ้ายชิด - ขวาก้าวขวาชิด แต่ สไลด์  เช่น
1.จังหวะทั่วไปของการเล่นเทเบิลเทนนิสเราต้องย่อตัวงอเข่าเพื่อเตรียมตีลูกเทเบิลเทนนิสซึ่งการยืนนั้นปลายเท้าทั้งสองจะอยู่ห่างกันประมาณครึ่งก้าว
2.ถ้าเราจะสไลด์ไปทางขวาของโต๊ะก็ก้าวเท้าขวาไปแล้วก้าวเท้าซ้ายตามแล้วก้าวเท้าขวาออกไปยืนในท่าที่พร้อมเหมือนตอนรอลูกเทเืิืิบนเทนนิส
3.ถ้าจะไปทางซ้ายก็แค่กับการเคลื่อนไหวของเท้าเท่านั้นทุกครั้งหลังจากที่สไลด์แล้วต้องอยู่ในท่าที่พร้อมการเล่นเสมอ 
4.ปกติทั่วไปของการสไลด์แล้วส่วนย่ายจะสไลด์เพื่อเปิดเกมส์บุกมากกว่า หรือ อีกกรณีนึงคือการสไลด์เพื่อตัดลูกของมือรับ


คลิปตัวอย่างการฝึกสไลด์เพื่อการบุกลูก