Thursday, March 4, 2010

การยืนเตรียมพร้อมที่จะเล่นเทเบิลเทนนิส

ท่าทางการยืนเตรียมพร้อมในการเล่นเทเบิลเทนนิส นับว่ามีส่วนสำคัญต่อการเล่นมาก เพราะการเล่นเทเบิลเทนนิสนั้นจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย การอยู่ในท่ายืนที่ถูกต้องจะทำให้ตีลูกได้ถนัด ไม่ต้องเคลื่อนไหวมาก กลับตัวเอี้ยวตัวได้เร็ว และถ้าเป็นการเล่นประเภทคู่ ก็ทำให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเล่นได้โดยคล่องตัว ผู้เล่นทั้งสองสามารถเล่นประสานกันได้ดีและไม่ชนกันเองซึ่งมีหลักการปฏิบัติในท่ายืนเตรียมพร้อมที่ถูกต้องมีดังนี้

1.ท่าทางการยืนเตรียมพร้อม เมื่อเล่นประเภทเดี่ยว
เท้า: ผู้เล่นควรยืนห่างจากโต๊ะประมาณ 1-2 ฟุต เท้าแยกห่างออกจากกันกว้างกว่า 1 ช่วงไหล่เล็กน้อยถ้าจับไม้ด้วยมือขวา ควรยืนให้เท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาเล็กน้อย ส้นเท้ายกขึ้นเล็กน้อย น้ำหนักตัวอยู่บนปลายเท้าทั้งสองข้าง
ตา: ตามองที่ลูกเทเบิลเทนนิสตลอดเวลา
คาง: ก้มหน้าลงเล็กน้อย คางสามรถใช้บิดไปทางซ้ายและขวาได้ แต่ห้ามยากคางขึ้นเป็นอันขาดหากคางหงายขึ้น มุมของร่างกายและไม้จะอยู่ในลักษณะมุมเงย เวลาตีลูก ลูกจะสูงขึ้นด้วย
ศอก: ข้อศอกทั้งสองข้างยกขึ้นปล่อยตามสบายแขนทั้งสองห่างลำตัวเล็กน้อย
ไหล่: ไหล่อยู่ในท่าสบาย ลดต่ำลงไปข้างหน้า ไหล่ต้องไม่ยกขึ้นหรือเกร็ง โล้ตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
เข่า: ย่อเข่าลงเล็กน้อย
มือ: มือถือไม้เทเบิลเทนนิสยกขึ้นในระดับสูงกว่าเอวเล็กน้อย มือซ้ายยกขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับมือขวา

2.ท่าทางการยืนเตรียมพร้อม เมื่อเล่นประเภทคู่
ท่ายืนเตรียมพร้อมเมื่อเล่นประเภทคู่ เหมือนกันกับท่ายืนเตรียมพร้อมเมื่อเล่นประเภทเดี่ยวทุกประการ จะมีข้อแตกต่างกันที่การเล่นประเภทคู่นั้น ผู้เล่นจะต้องผลัดกันเล่นลูกคนละครั้ง และการเล่นประเภทคู่นั้นลูกแรกจะรับที่แดนขวาเสมอ ดังนั้นผู้เล่นคนแรกจะยืนเตรียมพร้อมอยู่ที่โต๊ะด้านแดนขวาและผู้เล่นคนที่สองจะยืนเยื้องไปข้างหลังทางซ้ายเล็กน้อย เมื่อผู้เล่นคนแรกรับลูกแล้ว ลูกต่อมาผู้เล่นคนที่สองจะต้องเป็นผู้เล่น สลับกันไปดังนี้เสมอ ดังนั้น ปัญหาของการเล่นประเภทคู่จึงอยู่ที่การเข้าและการออก เพื่อรับลูกจากฝ่ายตรงข้าม การฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญและมีความสัมพันธ์กันจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก