Tuesday, March 16, 2010

แนวปฏิบัติในการส่งหรือเสิร์ฟลูกบอล

1.การถือลูกบอลก่อนตี
ยืนในท่าเตรียมพร้อมเริ่มต้นของท่าทางที่ดี  อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ตัดสินสามารถมองเห็นได้ชัด มือถนัดถือไม้แร็กเกตมืออิสระถือลูกบอลอยู่ด้านหน้าของผู้เล่น ลักษณะแบบมือออก นิ้วมือ 4 นิ้วเรียงชิดติดกันปล่อยนิ้วหัวแม่มืออิสระเหยียดกางออก วางลูกบอลไว้กลางฝ่ามือโดยนิ้วมือไม่ต้องหนีบลูกบอลหรืองอขึ้นมา


2.การโยนลูกบอล
ผู้ส่งต้องโยนลูกบอลให้ลอยขึ้นไปในอากาศตรงๆ ในแนวดิ่ง โดยไม่ให้ลูกหมุน สายตาจับมองที่ลูกบอล


3.การตีกระทบลูกบอล
เมื่อโยนลูกบอลขึ้นแล้ว ให้ลูกบอลลอยขึ้นไปสูงสุดและกำลังตกลงมา ตีกระทบลูกบอลให้ตกกระดอนในสนามแดนของตนเองก่อนที่ลูกบอลจะข้ามตาข่ายไปตกกระดอนในแดนของคู่ต่อสู้ ขณะที่ลูกบอลจะกระทบไม้แร็กเกต จะต้องอยู่หลังแนวเส้นสกัด(แนวขอบโต๊ะสนาม)


4.การส่งหรือเสิร์ฟ
ลูกบอลเพื่อส่งต้องไม่ถูกตาข่ายหรือเสาขึงตาข่าย ถ้าลูกบอลถูกตาข่ายและข้ามไปตกแดนตี หรือลูกบอลยังไม่ตาย ผู้ตัดสินจะขานให้ส่งใหม่ทันที (Let)


5.ในการแข่งขันประเภทคู่
เมื่อเริ่มเล่นผู้เล่นที่อยู่ในแดนขวาเป็นผู้เสิร์ฟลูกบอลเข้าเล่น โดยตีลูกบอลให้กระดอนพิ้นสนามแดนของตนเองก่อนที่จะข้ามตาข่าย แต่ไม่ถูกตาข่ายหรือส่วนอื่นๆ  และตกกระดอนในแดนขวาของฝ่ายรับ