Friday, March 19, 2010

ทักษะของการเสิร์ฟหรือส่งลูกบอล

วิธีปฏิบัติ
1.การยืน กลไกลท่าทางการเริ่มต้นในการยืนตีลูกบอลด้านหน้ามือและหลังมือ ตำแหน่งการยืนใกล้โต๊ะห่างประมาณ 1-2 ฟุต


2.การถือไม้แร็กเกต หน้าไม้ปิดคว่ำลงเล็กน้อย ข้อศอกแนบชิดลำตัวงอทำมุมของแขนประมาณ 90 องศา

3.การถือลูกบอล ให้มืออิสระแบบฝ่ามือนิ้วทั้ง 4 เรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือกลางออกเล็กน้อย ทำฝ่ามือให้เป็นอุ้ง วางลูกบอลไว้ไม่กำหรือหนีบลูกบอลไว้ แขนงอข้อศอก ยกไว้ระดับหน้าอกด้นหน้าลำตัว สายตาจับมองที่ลูกบอลและที่หมาย

4.การโยนลูกบอล ให้โยนลูกบอลขึ้นในอากาศแนวดิ่ง ค่อนทางไหล่ซ้าย เมื่อตีลูกบอลด้านหลังมือหรือค่อนทางไหล่ขวาเมื่อต้องการการตีลูกบอลด้านหน้ามือ ระดับความสูงในการโยนสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายของการตีปะทะลูกบอลให้ลูกบอลหมุนในลักษณะใด

5.การเหวี่ยงตี ให้มีจังหวะของระยะการเหวี่ยงแขน เพื่อเตรียมตีและจังหวะของการตีปะทะลูกบอล แขนเคลื่อนจากตำแหน่งเตรียมเหวี่ยงไปข้างหลังและกลับมาข้างหน้า ระนาบขนานพื้นหมุนบิดลำตัวไปตามจังหวะของการเหวี่ยงแขน เท้าให้ใช้ปลายเท้าเป็นจุดหมุน (เปิดส้นเท้า) จังหวะของการตีปะทะลูกบอลเมื่อลูกบอลกำลังตกมา แนวหน้าไม้ปะทะลูกบอลต้องอยู่หลังเส้นแนวขอบโต๊ะ (เส้นสกัด)

6.การส่งแรงปะทะ แรงส่งแรงจากแขน หัวไหล่ ลำตัว และการถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหลังมาสู่เท้าหน้า เป็นการส่งเสริมแรงอีกแรงหนึ่ง การส่งแรงปะทะนี้หมายรวมถึงการควบคุมบังคับวิถีทางของลูกบอลอีกด้วยในขณะที่หน้าไม้ปะทะตีลูกบอลแล้วให้มีการพักผ่อนตามทิศทางของแขนในการเหวี่ยงตีลูกบอล

7.การเสิร์ฟเข้าเล่น ต้องตีปะทะลูกบอลให้กระดอนพื้นโต๊ะแดนของตนเองก่อน 1 ครั้ง ก่อนข้ามตาข่ายตกในแดนของคู่ต่อสู้อีก 1 ครั้ง