Wednesday, February 24, 2010

ประโยชน์ของการเล่นเทเบิลเทนนิส

เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เล่นง่าย จึงเล่นได้ทุกเพศทุกวัย อุปกรณ์การเล่นก็มีราคาถูก หรืออาจใช้สิ่งอื่นดัดแปลงเป็นอุปกรณ์การเล่นได้ง่าย เช่น ใช้โต๊ะกินข้าวหรือพื้นไม้ พื้นซีเมนต์แทนโต๊ะใช้ไม้กระดานแผ่นเรียบหรือสมุดปกแข็งแทนไม้ตี เป็นต้น สถานที่เล่นก็หาได้ง่ายเช่นเดียวกัน จะเป็นสถานที่ใดก็ได้ที่มีบริเวณกว้างพอ มีแสงสว่างพอ และไม่มีลมพัดจัด ก็ใช้เป็นสถานที่เล่นเทเบิลเทนนิสได้ นอกจากนี้เทเบิลเทนนิสยังเป็นกีฬาที่เล่นได้สนุกสนาน แม้จะเห็นว่าเป็นการเล่นที่ง่ายๆ ไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมาก แต่ที่จริงแล้วกีฬาชนิดนี้ต้องใช้เทคนิคและชั้นเชิงการเล่นมากทีเดียว จึงเป็นกีฬาที่สนุกสนานและตื่นเต้นสำหรับผู้เล่นและผู้ดู ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมเล่นเทเบิลเทนนิสกันมาก แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่อาจมองไม่เห็นประโยชน์อื่นใดของกีฬาชนิดนี้นอกจากความสนุกเพลิดเพลิน ที่จริงแล้วกีฬาชนิดนี้มีประโยชน์อยู่มากมายหลายประการ ซึ่งพอสรุปสั้นๆ ได้ดังนี้

1.ประโยชน์ต่อร่างกาย
กีฬาทุกชนิดผู้เล่นย่อมได้ประโยชน์ทางร่างกายจากการออกกำลังกาย เทเบิลเทนนิสก็เช่นเดียวกันกับกีฬาชนิดอื่นๆ ที่ทำให้ผู้เล่นได้ออกกำลังกายจากการเล่น แต่การออกกำลังกายในการเล่นเทเบิลเทนนิสนั้นมีลักษณะพิเศษกว่าการเล่นกีฬาชนิดอื่น คือ ในขณะเล่นเทเบิลเทนนิสนั้น ผู้เล่นมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการเล่น และเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆ แต่ทำจำนวนครั้งมากๆ ผู้เล่นเทเบิลเทนนิสจึงได้ออกกำลังในลักษณะค่อยๆ ไป ไม่เกิดช่วงเหนื่อยจนหายใจไม่ทันหรือเป็นลม หน้ามืดเหมือนอย่างในการเล่นกีฬาบางชนิด เช่น ยกน้ำหนัก ฟุตบอล เป็นต้น ซึ่งในขณะที่เล่นกีฬาเหล่านี้บางเวลาก็ต้องออกกำลังมาก บางเวลาก็ออกกำลังน้อย ไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น
การออกกำลังกายโดยเล่นเทเบิลเทนนิสจะทำให้ แขน ขา ลำตัว และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ต้องเคลื่อนไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่เล่น ทำให้ร่างกายได้รับการออกกำลังกายทุกส่วนอย่างเพียงพอ อันเป็นผลให้มีสุขภาพแข็งแรง กระปรี้กระเปร่า ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการออกกำลังกายโดยการเล่นเทเบิลเทนนิสก็คือ ฝึกให้สายตาและร่างกายมีความคล่องแคล่วว่องไว เพราะในการเล่นเทเบิลเทนนิสนั้นจำเป็นที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายต้องเคลื่อนไหวอย่างว่องไวโดยประสานกับสายตาที่ว่องไวด้วย การที่มีสายตาและร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไวนี้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น การหลบหลีกอันตราย ความคล่องแคล่วในการทำงาน เป็นต้น
สำหรับอันตรายที่จะได้รับจากการเล่นเทเบิลเทนนิสนั้น นับว่ามีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเพราะเป็นกีฬาที่ไม่มีการใช้ร่างกายปะทะกันระหว่างคู่ต่อสู้ และแม้ว่าจะเป็นการเล่นประเภทคู่ก็ตามถ้าหากคู่เล่นมีการฝึกซ้อมกันอย่างดีแล้ว โอกาสที่จะชนกันในคู่ซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกันก็จะเกิดขึ้นได้ยาก

2.ประโยชน์ทางด้านจิตใจและอารมณ์
การจะเล่นเทเบิลเทนนิสให้ดีนั้น ส่วนหนึ่งต้องอาศัยความมีสติดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีสมาธิดี และในการฝึกซ้อมนั้ก็ต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจ ดังนั้น สำหรับผู้เล่นหรือผู้ฝึกซ้อมกีฬาชนิดนี้บ่อยๆ จึงเป็นการฝึกซ้อมให้ตนเองมีสติ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีสมาธิดีและเป็นคนมีความอดทนและตั้งใจ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อตัวเราทั้งสิ้น ในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ผู้เล่นกีฬาชนิดนี้ยังต้องฝึกตัวเองให้อดทนต่องสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นหรือจากการที่ถูกยั่วโทสะ กล่าวคือ ในบางครั้งผู้เล่นเกิดการตีลูกพลาดไปโดยไม่น่าพลาดก็ดี หรือ จากการถูกยั่วโทสะของคู่ต่อสู้หรือผู้ดูก็ดี หากผู้เล่นแสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีไม่งาม เช่น เอาไม้เทเบิลเทนนิสขว้างทิ้ง เอาไม้ทุบโต๊ะ กระทืบลูกปิงปอง เป็นต้น เขาก็จะได้รับการตำหนิจากเพือนฝูง ซึ่งก็เท่ากับเป็นการดัดนิสัยให้ผู้นั้นรู้จักระงับอารมณ์โทสะ ซึ่งในครั้งต่อๆไป เมื่อผู้เล่นนั้นได้มีอารมณ์เช่นนี้อีก เขาก็จะได้อดทน ไม่แสดงกิริยามารยาทที่ไม่ดีออกมา เมื่อฝึกเช่นนี้บ่อยเข้า ก็จะกลายเป็นความเคยชินในการอดกลั้นความมีโทสะ แม้ในเหตุการณ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวันเขาก็สามารถอดกลั้นโทสะได้เป็นอย่างดีและง่ายดาย

3.ประโยชน์ในด้านสังคม
การเล่นเทเบิลเทนนิสนี้ แม้ว่าจะมีผู้เล่นเพียง 2 คน ก็เป็นการเพียงพอแล้วก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วในขณะที่คู่ใดคู่หนึ่งกำลังเล่นเทเบิลเทนนิสอยู่ จะมีคนอื่นๆ อีกหลายคนรอที่จะเข้าเล่นต่อ เช่น การเล่นในกรณีที่ให้ผู้ที่ตีแพ้ออก แล้วให้คนใหม่ที่เป็นคนต่อไปเข้าไปตีแทน เป็นต้น หรือผู้เล่นที่มีความตั้งใจเล่นอย่างจริงจัง ก็ควรสมัครสมานเข้าเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมต่างๆ ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสรู้จักกับคนมาก และเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันขึ้นในหมู่ผู้เล่น นอกจากนี้ ในการเล่นเทเบิลเทนนิสนั้นผู้เล่นแต่ละคนยังต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎ และกติกาที่วางไว้ และต้องเคารพสิทธิของผู้มาก่อนหรือมาหลัง ในการเข้าเล่นจึงเท่ากับเป็นการฝึกตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิของผู้อื่น ก่อให้เกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งในชีวิตประจำวัน ถ้าทุกคนเป็นคนมีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของผู้อื่น และเคารพกฎหมายบ้านเมือง สังคมก็จะมีระเบียบเรียบร้อย และประการสุดท้ายการเล่นเทเบิลเทนนิส นับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้เวลาว่างไปโดยไม่ได้ทำอะไร หรือนำเวลาว่างไปใช้ในทางอบายมุขหรือสิ่งยั่วยวนใจต่างๆ เช่น เที่ยวกลางคืน เมาสุรา เล่นการพนัน ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติทั้งสิ้น